Útecké krajské sdružení ČSTV
ČUS logo
Ústecká krajská organizace ČUS
- krajské servisní centrum sportu

Aktuality

Nabídka

Nabídka školícího centra ČSTV
Školící centrum pořádá jak jednodenní tak dloudobější kurzy, sloužící dalšímu vzdělávání pracovníků v tělovýchově a sportu. Jedná se o kurzy jejichž absolvování může sloužit k obnovování či prodlužování trenérských licencí a kurz "Obecný základ sportovního tréninku" ( po dopnění sportovní specializace) pak k získání trenérské B licence na jejímž základě lze získat živnostenské oprávnění.
Kurzy jsou převážně pořádány v Praze ale po dohodě je možné uspořádat kurz i ve vašem regionu.
V přílohách naleznete jak aktuální nabídku tak soupis dalších možných témat kurzů!
obecny_zaklad.rtf, nabidka_seminaru.doc, mladez.doc

Nabídka pro TJ/SK
Postkonto Neziskové organizace určený pro Sportovní kluby, jehož hlavní výhody jsou : zdarma - zřízení a vedení po celý život účtu, zasílání měsíčních papírových výpisů a elektronických výpisů ve všech frekvencích, zřízení trvalých platebních příkazů k úhradě a svolení k inkasu, zřízení a vedení vybraných služeb elektronického bankovnictví, vydání elektronické platební karty Maxkarta (VISA Electron). Navíc při založení účtu klient dostává míč Select Team ( určeno pro fotbalové kluby - množstevně omezená akce ! ) nebo po půl roce vedení účtu jednorázový převod 500,-Kč na Postkonto.
Podrobnosti na adrese: http://www.postovnisporitelna.cz/Obce-a-neziskovy-sektor/Neziskove-organizace/Ucty-a-platby/Bezny-ucet-v-kc/Stranky/postkonto-neziskovy-sektor.aspx

Kontaktní osoba:
Aleš Vicher
Obchodní manažer PSB
Poštovní spořitelna
Obchodní manažeři Ústí nad Labem
Hradiště 96/6
400 21 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 231 630
fax: +420 475 231 504
mobil: +420 737 201 414
e-mail: AVicher@csob.cz
http://www.postovnisporitelna.cz/

Laboratoř funkční diagnostiky a sportovní motoriky při KTV PF UJEP
- vedoucí laboratoře Mgr. Jan Hnízdil, PhD.
- nabídka služeb funkčních vyšetření a testování výkonnostních a vrcholových sportovců
http://pf.ujep.cz/ktv/LABO/cenik.htm

18.10.2016 Pokyny předsedy ČUS ke statistickým šetřením za r.2016
Statistická data z těchto šetření jsou významným podkladem při jednáních se státními a samosprávními institucemi. Aktuální stav zaznamenaný v IS ČUS k 31.12.2016 bude oficiálním statistickým údajem za r. 2016. Nedílnou součástí statistiky jsou i finanční výkazy TJ/SK, sloužící jako podklad pro podávání žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. Podrobnosti v příloze 1-3.
Pokyn předsedy č. 1 - 2016 - ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12.2016.pdf
Pokyn předsedy č. 2 - 2016 - k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2016.pdf
Pokyn předsedy č. 3 - 2016 - ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2016.pdf

12.10.2016 Projekt Sportuj s námi pokračuje i v r. 2017
www.cuscz.cz/novinky/projekt-cus-sportuj-s-nami-bude-pokracovat-i-v-roce-2017

4.10.2016 Na sport dětí v oddílech půjde příští rok miliarda!
http://www.cuscz.cz/novinky/na-sport-deti-v-oddilech-pujde-pristi-rok-miliarda-korun.html

21.9.2016 Zpravodaj ČUS 7/2016 ke stažení

8.9.2016 VOŠ přijímá nové studenty
Stále přijímáme studenty 2016
Pozvánka den otevřených dveří 14.9.2016

1.9.2016 V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem vzniklo nové specializované Oddělení sportovní medicíny, nabízející komplexní péči o registrované i rekreační sportovce všech věkových kategorií.
Sportovní medicína Ústí nad Labem.docx

13.7.2016 Zpravodaj ČUS 6/2016 ke stažení

13.6.2016 Zpravodaj ČUS 5/2016 ke stažení

12.5.2016 Zpravodaj ČUS 4/2016 ke stažení

14.4.2016 Zpravodaj ČUS 3/2016 ke stažení

13.4.2016 Ústecká krajská organizace ČUS doporučuje nabídku studia v oboru management sportu a trenérské licence B na trenérské škole při Vyšší odborné škole ČUS, s.r.o.
Podpořte rozvoj českého sportovního prostředí i svým vzděláním a znalostmi potřebné ke správnému fungování sportovních klubů, tělovýchovných jednot i komerčních zařízeních zaměřujících se na sport.
Navštivte den otevřených dveří na VOŠ ČUS, s.r.o. dne 5.5.2016 nebo 2.6.2016.
leták, www.vos-cus.cz

15.3.2016 Novela zákona o účetnictví

4.3.2016 Zpravodaj ČUS 2/2016 ke stažení

5.2.2016 Zpravodaj ČUS 1/2016 ke stažení

8.1.2016 Zpravodaj ČUS 10/2015 ke stažení

7.12.2015 Zpravodaj ČUS 9/2015 ke stažení

6.11.2015 MŠMT zklamalo tělovýchovné jednoty a sportovní kluby
MŠMT zklamalo tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.doc

5.11.2015 Zpravodaj ČUS 8/2015 ke stažení

14.10.2015 Pokyny předsedy 2,3,4 - 2015
v příloze této zprávy naleznete Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, k šetření o stavu majetku a pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních 15-ti let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Zejména nyní, kdy se připravují nové podmínky pro sport ze strany státu, jsou údaje ČUS žádané. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

Letošní pokyny jsou trochu jiné z hlediska termínů. Reflektují letošní vznik nového Informačního systému ČUS (IS ČUS), který pracuje v režimu on-line (data o členské základně a sportovních zařízeních v IS ČUS zobrazují okamžitý stav v reálném čase) a poskytuje lepší přístup sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším uživatelům k samostatnému nahrávání (editaci) dat. To však znamená, že veškeré zápisy nových členů a nových údajů za rok 2015 musí být ukončeny nejpozději do konce kalendářního roku, tj. o dva měsíce dříve, než obvykle. Nelze data postupně sbírat a do systému je zapsat až například v únoru (bývalý off-line IS ČUS).

Čas potřebný ke sběru statistických dat k 31. 12. 2015 je tak relativně krátký. Ale je nutné tento termín zachovat, abychom byli schopni navázat na vlastní historii. Stav v IS ČUS zaznamenaný k 31. 12. 2015 bude číslem, které bude oficiálním statistickým údajem za rok 2015. Jakékoliv změny proto vkládejte do systému bezodkladně, ne až po novém roce, jako v minulých letech.

Nově se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou dlouhodobě zpracovávané formuláře od SK/TJ, odevzdávané do evidence Odboru vnitřní ekonomiky ČUS, a jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. Pouze se do letoška vyplňovaly automaticky, nevztahoval se na ně žádný metodický pokyn, což je nyní napraveno. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob.

S on-line systémem IS ČUS je spojena i nová role OS ČUS a KO ČUS, které by měly být v budoucnu především kontrolním a poradním místem pro vyplňování statistik SK a TJ a měly by pomoci klubům s přechodem na nový systém. Samozřejmě po přechodnou dobu mohou mít SK/TJ s vyplňováním dat problém, a musí se s IS ČUS seznámit. Podpůrná a pomocná role OS ČUS proto bude i nadále nezastupitelná.

Víme, že uskutečněná změna se neobejde bez potíží. V lednu 2016 bude situace sběru statistických dat ve spolupráci s OS ČUS vyhodnocena a v případě potřeby budou přijata operativní opatření tak, aby statistická data ČUS, včetně údajů z národních sportovních svazů, odpovídala co nejvíce reálné skutečnosti.

Pokyn předsedy č. 2 - 2015 - ke statistickému šetření členské základy v ČUS k 31.12. 2015.pdf
Pokyn předsedy č. 3 - 2015 - k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2015.pdf
Pokyn předsedy č. 4 - 2015 - k aktualizaci finančních výkazů za rok 2015.pdf

26.9.2015 Zpravodaj ČUS 7/2015 ke stažení

16.9.2015 Změna adresy pro oznamovávání škodných událostí , které jsou kryty pojistkou od Pojišťovny VZP a.s. (úrazové pojištění).
Již před půlrokem došlo ke změně adresy Odboru likvidace pojistných událostí Pojišťovny VZP, a.s. V současnosti končí doba, kdy Česká pošta nechává přeposílat korespondenci na novou adresu Odboru likvidace VZP a.s. a podle našich informací stále mnoho oznámení chodí na starou adresu.

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ na Pojišťovnu VZP a.s.:
1) per e-mail nascanováním dokumentů na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz,
2) doporučeně poštou na adresu: Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín
3) osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech VZP, a.s. nebo na všech pobočkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY.

Více informací a celý postup hlášení pojistné události najdete na webových stránkách České unie sportu: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojistovna-vzp.html#Evidenční list

17.7.2015 Zpravodaj ČUS 6/2015 ke stažení

16.6.2015 Zpravodaj ČUS 5/2015 ke stažení

11.5.2015 Zpravodaj ČUS 4/2015 ke stažení

13.4.2015 Zpravodaj ČUS 3/2015 ke stažení

14.3.2015 Zpravodaj ČUS 2/2015 ke stažení

14.2.2015 Zpravodaj ČUS 1/2015 ke stažení

2.2.2015 ČUS obstál při kontrole NKU na jedničku
Nejvyšší kontrolní úřad vydal 2. února 2015 Informaci z kontrolní akce NKÚ č.14/04 s názvem "Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost".
V protokolu NKÚ výslovně uvádí, že "nebyly zjištěny žádné nedostatky v nakládání se státními prostředky"

28.1.2015 Last minute Únor 2015 - Sportovní cetrum Nymburk
V rámci této akce mohou využít sdružené subjekty ČUS zvýhodněnou cenovou nabídku pobytů v níže uvedených termínech:
I. 2. – 6.2. 2015 – volných 40 lůžek
II. 9. – 13.2.2015 – volných 60 lůžek
III. 16. – 22.2.2015 – volných 60 lůžek
Akční cenová nabídka těchto termínů je 650 Kč/os/den
Další informace

21.1.2015 Cena hejtmana Ústeckého kraje v oblasti sportu za rok 2014
Zásady pro udílení cen v příloze. Konečný termín pro zaslání nominace je 28.2.2015.
Veškeré informace naleznete na webu Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz/ceny-hejtmana-usteckeho-kraje-za-rok-2014/d-1686620
Zásady udílení Ceny HÚK, Plakát

7.1.2015 Zpravodaj ČUS 10/2014 ke stažení

6.1.2015 Stanoviska k INV žádostem - info pro SK TJ

6.1.2015 Osvobození spolků od soudních poplatků

TOPlist
© Ústecká krajská organizace ČUS
Vaníčkova 11, 400 01 Ústí n.L.
tel/fax: 475 201 657, e-mail: ul.cstv@volny.cz
IČ: 70926450, reg.MV-ČR: VSP/1-1806/90-R ze dne 2.5.2001